Hyouka [氷菓] – Oreki Houtarou & Chitanda Eru

Hyouka [氷菓] – Oreki Houtarou & Chitanda Eru